Bulevardul Iuliu Maniu nr. 246, sector 6, Bucuresti Tel: 031/437.97.19 Fax: 031/437.97.18 Email: gfp.master@radacini.ro
 

Cadrul legal – Legislatia formarii profesionale a adultilor

 

Codul Muncii/Articole/Stiri2013-11-09

Legislatia Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor

Legislatia Formarii Profesionale a Adultilor

Alte Acte Normative Privind Formarea Profesionala a Adultilor

 

Legislatia formarii profesionale a adultilor

OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata

OG nr. 76/2004 pentru modificarea si completarea OG nr. 129/2000

HG nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor


HG nr. 887/2004 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin HG nr. 522/2003


HG nr. 1829/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin HG nr.522/2003

Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea
Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor


Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si la ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 80/3.328/2005 pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor (nr. 353/5.202/2003)


Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea
Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor

Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 77/3.327/2005 pentru modificarea si completarea
Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor (nr. 501/5.253/2003)

Ordinul nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale


Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 81/3.329/2005 pentru pentru modificarea si
completarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale