Bulevardul Iuliu Maniu nr. 246, sector 6, Bucuresti Tel: 031/437.97.19 Fax: 031/437.97.18 Email: gfp.master@radacini.ro
 

Cursuri - Calificari - Electrician-electronist auto

 

 

 

 

 

Electrician-electronist auto
Cod N.C.: 7231.2.1
Durata: 720 ore - 4 luni
Tarif: 1150 lei*

100 de lei taxa de examen si eliberare diplome/certificate/autorizatii

 

 


Inscriere continua la curs


Conditii: Absolventi de invatamant obligatoriu (minim 10 clase)

cursuri-electrician-electronist-auto Calificari
Specializare / Perfectionare
Training

 

Cum ma inscriu
Cum achit
Descriere curs
Competente dobandite
Tipul certificatului eliberat

Inscriere cursuri autorizate


tel: 031/437.97.19,  mobil: 0725.683.220
fax: 031/437.97.18 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Va puteti inscrie la acest curs prezentandu-va la sediul nostru
SC "GRUPUL DE FORMARE PROFESIONALA MASTER" SRL
Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 246, bloc central, Etaj 2, camera 226, sectorul 6. Tel: 031/437.97.19 , Fax: 031/437.97.18
In cazul in care alegeti sa va inscrieti online trebuie sa stiti ca pentru finalizarea inscrierii trebuie sa va prezentati in cel mult 3 zile lucratoare la sediul nostru cu actele de identitate in original, si cu avansul.

Acte necesare la inscriere:

 • Carte Identitate - COPIE XEROX (in termenul de valabilitate). La momentul inscrierii este suficient sa prezentati doar Cartea de Identitate, restul documentelor putand fi aduse ulterior.

Acte necesare pana la finalizarea cursului:

 • Ultimul act de studii-ORIGINAL + COPIE XEROX (diploma de studii medii sau studii superioare)
 • Copie dupa un document care sa ateste achitarea taxei de participare

* pentru persoanele care si-au schimbat numele se solicita documente justificative, in cazul in care numele din actele de inscriere nu coincid!

 

Modalitati de plata curs:

 • achitare in numerar la sediul nostru ( total sau in rate)
 • Prin transfer bancar:

GRUPUL DE FORMARE PROFESIONALA MASTER SRL.
RO 25094760; J40/1781/10.02.2009
Cont: RO12RNCB0072117504730001
BCR Sector 1


* achitarea cursului in numerar la sediul nostru. Este posibil si plata cursului in 4 rate cu un avans de 25%

* la achitarea cursului prin transfer bancar trebuie sa ne prezentati prin email,fax sau la sediul nostru ordinul de plata semnat si stampilat de banca.

SC "GRUPUL DE FORMARE PROFESIONALA MASTER" SRL
Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 246, bloc central, Etaj 2, camera 226, sectorul 6. Tel: 031/437.97.19 , Fax: 031/437.97.18,  mobil: 0725.683.220

Descrierea ocupaţiei Electrician-electronist auto

 • Cursantii isi vor dezvolta abilitatile prin unitatile de competenta tehnica generala, dar fiecare calificare de la acest nivel contine si unitati de competenta specializate. Astfel, absolventul in calificarea Electrician– electronist auto trebuie sa fie capabil sa execute lucrari de intretinere, verificare, depanare, montare si punere in functiune a instalatiilor si circuitelor electrice si electronice ale mijloacelor de transport rutier.
 • Abilitatile dezvoltate pe perioada derularii pregatirii teoretice si a stagiilor de pregatire practica, vor aduce un aport deosebit la buna pregatire a viitorului absolvent, prin acumularea de noi informatii si deprinderi specifice meseriei
 • Ocupatia se aplicã lucrãtorilor ce executã operatii de întretinere si reparatie la sistemele electrice ale autovehiculelor rutiere. Competentele lucrãtorilor trebuie sã cuprindã pe lângã modurile de functionare ale echipamentelor electrice ale autovehiculelor si metode de verificare si diagnosticare a eventualelor disfunctionalitãti ale acestora.

Competente dobandite la cursul de Electrician-electronist auto:

 

 • Comunicare şi numeraţie

 • Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

 • Comunicare în limba modernă

 • Asigurarea calităţii

 • Dezvoltare personală în scopul obţinerii performantei

 • Igiena şi securitatea muncii

 • Lucrul în echipă

 • Montarea şi utilizarea aparatelor electrice de joasă tensiune

 • Montarea şi utilizarea maşinilor electrice

 • Construcţia şi funcţionarea automobilelor

 • Construcţia şi funcţionarea instalaţiilor electrice şi echipamentelor electronice auto

 • Întreţinerea instalatiilor electrice auto

 • Diagnosticarea functionării instalatiilor electrice si echipamentelor electronice auto

 • Repararea instalaţiilor electrice auto

 • Conducerea automobilului

Tipul certificatului eliberat


Certificat de calificare profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale Și Persoanelor Vârstnice, prin Autoritatea Natională pentru Calificări (CNFPA - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor). Prezentul certificat este insotit de un supliment descriptiv in care se regasesc unitatile de competenta specifice cursului. Certificatul eliberat prin promovare este recunoscut in Uniunea Europeana.