Bulevardul Iuliu Maniu nr. 246, sector 6, Bucuresti Tel: 031/437.97.19 Fax: 031/437.97.18 Email: gfp.master@radacini.ro
 

Descrierea ocupaţiei ELECTRONIST APARATE SI ECHIPAMENTE DE AUTOMATIZARI 

COD N.C. 7242.2.3

Cursantii isi vor dezvolta abilitatile prin unitatile de competenta tehnica generala, dar fiecare calificare de la acest nivel contine si unitati de competenta specializate. Astfel, absolventul in calificarea „Electronist aparate si echipamente de automatizari” trebuie sa fie capabil sa execute lucrari de intretinere, verificare, depanare, montare si punere in functiune a instalatiilor si circuitelor electrice si electronice ale unor dispozitive de automatizare, de achizitie si prelucrare a datelor.

Abilitatile dezvoltate pe perioada derularii pregatirii teoretice si a stagiilor de pregatire practica, vor aduce un aport deosebit la buna pregatire a viitorului absolvent, prin acumularea de noi informatii si deprinderi specifice meseriei

Ocupatia se aplicã lucrãtorilor ce executã operatii de întretinere si reparatie la sistemele de masura si reglare a parametrilor de functionare dintr-un proces tehnologic. Competentele lucrãtorilor trebuie sã cuprindã pe lângã modurile de functionare ale componentelor electronice si metode de verificare si diagnosticare a eventualelor disfunctionalitãti ale acestora.

Competente dobandite la cursul de Electronist aparate si echipamente de automatizari:

1. Comunicare şi numeraţie

2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

3. Comunicare în limba modernă

4. Asigurarea calităţii

5. Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei

6. Igiena şi securitatea muncii

7. Lucrul în echipă

8. Utilizarea aparatelor de masura, AVO-metrul si Osciloscopul

9. Proiectarea si Confectionarea Cablajelor inprimate (PCB).

10. Organizarea atelierului de electronist

11. Programarea in Limbaj C++ a memoriei unui Microcontroler.

12. Construcţia şi funcţionarea sistemelor cu Microcontroler.

13. Construcţia şi funcţionarea instalaţiilor electronice de reglare automata.

14. Conditii de functionare ale surselor in comutatie.

15. Întreţinerea, diagnosticarea functionării şi repararea instalaţiilor electronice de automatizari.

Tipul certificatului eliberat

 

Certificat de calificare profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale Și Persoanelor Vârstnice, prin Autoritatea Natională pentru Calificări (CNFPA - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor). Prezentul certificat este insotit de un supliment descriptiv in care se regasesc unitatile de competenta specifice cursului. Certificatul eliberat prin promovare este recunoscut in Uniunea Europeana.

 

Inscriere cursuri autorizate

tel: 031/437.97.19
fax: 031/437.97.18 e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Va puteti inscrie la acest curs prezentandu-va la sediul nostru

SC "GRUPUL DE FORMARE PROFESIONALA MASTER" SRL
Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 246, bloc central, Etaj 2, camera 226, sectorul 6. Tel: 031/437.97.19 , Fax: 031/437.97.18