Bulevardul Iuliu Maniu nr. 246, sector 6, Bucuresti Tel: 031/437.97.19 Fax: 031/437.97.18 Email: gfp.master@radacini.ro
 

Cursuri - Calificari - Mecanic auto

 

 

Mecanic auto
Cod N.C.: 7231.2.2
Durata: 4 luni
Tarif: 1150 lei*

100 de lei taxa de examen si eliberare diplome/certificate/autorizatii

 

 

 

 


Inscriere continua la cursuri.


Conditii: Absolventi de invatamant obligatoriu (minim 10 clase)

cursuri-mecanic-auto Calificari
Specializare / Perfectionare
Training

 

Cum ma inscriu
Cum achit
Descriere curs
Competente dobandite
Tipul certificatului eliberat

Inscriere cursuri autorizate


tel: 031/437.97.19,  mobil: 0725.683.220
fax: 031/437.97.18 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Va puteti inscrie la acest curs prezentandu-va la sediul nostru
SC "GRUPUL DE FORMARE PROFESIONALA MASTER" SRL
Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 246, bloc central, Etaj 2, camera 226, sectorul 6. Tel: 031/437.97.19 , Fax: 031/437.97.18,  Mobil: 0725.683.220
In cazul in care alegeti sa va inscrieti online trebuie sa stiti ca pentru finalizarea inscrierii trebuie sa va prezentati in cel mult 3 zile lucratoare la sediul nostru cu actele de identitate in original, si cu avansul.

Acte necesare la inscriere:

 • Carte Identitate - COPIE XEROX (in termenul de valabilitate). La momentul inscrierii este suficient sa prezentati doar Cartea de Identitate, restul documentelor putand fi aduse ulterior.

Acte necesare pana la finalizarea cursului:

 • Ultimul act de studii-ORIGINAL + COPIE XEROX (diploma de studii medii sau studii superioare)
 • Copie dupa un document care sa ateste achitarea taxei de participare

* pentru persoanele care si-au schimbat numele se solicita documente justificative, in cazul in care numele din actele de inscriere nu coincid!

 • achitare in numerar la sediul nostru ( total sau in rate)
 • Prin transfer bancar:

GRUPUL DE FORMARE PROFESIONALA MASTER SRL.
RO 25094760; J40/1781/10.02.2009
Cont: RO12RNCB0072117504730001
BCR Sector 1


* achitarea cursului in numerar la sediul nostru. Este posibil si plata cursului in 4 rate cu un avans de 25%

* la achitarea cursului prin transfer bancar trebuie sa ne prezentati prin email,fax sau la sediul nostru ordinul de plata semnat si stampilat de banca.

SC "GRUPUL DE FORMARE PROFESIONALA MASTER" SRL
Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 246, bloc central, Etaj 2, camera 226, sectorul 6. Tel: 031/437.97.19 , Fax: 031/437.97.18

Descrierea ocupaţiei de Mecanic Auto

Ocupatia se aplicã lucrãtorilor ce executã operatii de întretinere si reparatie la autovehicule rutiere. În acest domeniu aria de competente trebuie sã fie vastã, pe lângã operatiile efective de reparatie si întretinere auto, lucrãtorii trebuind sã ofere o solutie optimã din punct de vedere tehnic, calitativ si economic. De asemenea, trebuie sã dea dovadã de operativitate, sã aibã o bunã colaborare cu clientii si sã ofere sfaturi competente în domeniul mentenantei autovehiculului.

Calificarea Mecanic auto asigură absolvenţilor capacitatea de:

- evaluare funcţională, calitativă şi cantitativă, starea părţilor mecanice ale automobilelor

- executare a operaţiilor de reglare, ajustare, instalare, întreţinere şi reparare la sistemele, mecanismele şi instalaţiile automobilelor

Competente dobandite la cursul de Mecanic Auto

 • Comunicare şi numeraţie

 • Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

 • Comunicare în limba modernă

 • Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei

 • Igiena şi securitatea muncii

 • Lucrul în echipă

 • Asigurarea calităţii

 • Documentaţia tehnică

 • Sisteme de mentenanţă

 • Utilizarea fluidelor în motor

 • Determinarea şi măsurarea uzurilor

 • Asamblarea elementelor mecanice ale mijloacelor de transport

 • Exploatarea instalaţiilor electrice ale mijlocului de transport

 • Conducerea automobilului

 • Construcţia şi funcţionarea automobilului

 • Întreţinerea şi repararea automobilului

 • Diagnosticarea funcţionării automobilului

In urma promovarii examenului final, veti putea intra in posesia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale Și Persoanelor Vârstnice, prin ANC-Agentia Nationala pentru Calificari (fost CNFPA - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor), in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul. Certificatul de absolvire de acest tip este singurul certificat recunoscut, in conformitate cu legislatia in vigoare! In plus este un certificat de absolvire recunoscut in Uniunea Europeana.