Curs Electronist Aparate si Echipamente de Automatizari


Data de Inceput: Inscriere Continua

Durata: 4.5 luni

Tarif: 1 250 lei

Conditii: Absolventi de invatamant minim obligatoriu

Inscriere

Va puteti inscrie la acest curs si in persoana, prezentandu-va la sediul nostru SC "GRUPUL DE FORMARE PROFESIONALA MASTER" SRL Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 246, bloc central, Etaj 2, camera 210, sectorul 6. In cazul in care alegeti sa va inscrieti online trebuie sa stiti ca pentru finalizarea inscrierii trebuie sa va prezentati in cel mult 3 zile lucratoare la sediul nostru cu actele de identitate in original, si cu avansul.

tel: 0314 379 719

mobil: 0725 683 220

email: gfp.master@radacini.ro

Acte necesare:

  • Carte Identitate (copie). La momentul inscrierii este suficient sa prezentati doar Cartea de Identitate, restul documentelor putand fi aduse ulterior.
  • Copie dupa ultimul act de studii (diploma de studii medii sau studii superioare)
  • Copie dupa certificatul de nastere
  • Document care sa ateste achitarea taxei de participare

Modalitati de plata:

Sunt doua moduri de plata disponibile:

Achitare in numerar la sediul nostru ( total sau in 4 rate cu un avans de 25%)

sau

Prin transfer bancar:

GRUPUL DE FORMARE PROFESIONALA MASTER SRL. RO 25094760; J40/1781/10.02.2009 Cont:

RO44 UGBI 0000 6520 0878 7RON la Garanti Bank SA

* la achitarea cursului prin transfer bancar trebuie sa ne prezentati prin email, sau la sediul nostru ordinul de plata semnat si stampilat de banca.

Descrierea ocupatiei de Electronist Aparate si Echipamente de Automatizari

Cursantii isi vor dezvolta abilitatile prin unitatile de competenta tehnica generala, dar fiecare calificare de la acest nivel contine si unitati de competenta specializate. Astfel, absolventul in calificarea „Electronist aparate si echipamente de automatizari” trebuie sa fie capabil sa execute lucrari de intretinere, verificare, depanare, montare si punere in functiune a instalatiilor si circuitelor electrice si electronice ale unor dispozitive de automatizare, de achizitie si prelucrare a datelor.

Abilitatile dezvoltate pe perioada derularii pregatirii teoretice si a stagiilor de pregatire practica, vor aduce un aport deosebit la buna pregatire a viitorului absolvent, prin acumularea de noi informatii si deprinderi specifice meseriei

Ocupatia se aplicã lucrãtorilor ce executã operatii de întretinere si reparatie la sistemele de masura si reglare a parametrilor de functionare dintr-un proces tehnologic. Competentele lucrãtorilor trebuie sã cuprindã pe lângã modurile de functionare ale componentelor electronice si metode de verificare si diagnosticare a eventualelor disfunctionalitãti ale acestora.

Competente dobandite la cursul de Electronist aparate si echipamente de automatizari:

1. Comunicare şi numeraţie

2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

3. Comunicare în limba modernă

4. Asigurarea calităţii

5. Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei

6. Igiena şi securitatea muncii

7. Lucrul în echipă

8. Utilizarea aparatelor de masura, AVO-metrul si Osciloscopul

9. Proiectarea si Confectionarea Cablajelor inprimate (PCB).

10. Organizarea atelierului de electronist

11. Programarea in Limbaj C++ a memoriei unui Microcontroler.

12. Construcţia şi funcţionarea sistemelor cu Microcontroler.

13. Construcţia şi funcţionarea instalaţiilor electronice de reglare automata.

14. Conditii de functionare ale surselor in comutatie.

15. Întreţinerea, diagnosticarea functionării şi repararea instalaţiilor electronice de automatizari.

Tipul certificatului eliberat

 

Certificat de calificare profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale Și Persoanelor Vârstnice, prin Autoritatea Natională pentru Calificări (CNFPA - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor). Prezentul certificat este insotit de un supliment descriptiv in care se regasesc unitatile de competenta specifice cursului. Certificatul eliberat prin promovare este recunoscut in Uniunea Europeana.

Vrei sa te inscrii pentru cursul de Electronist Aparate si Echipamente de Automatizari?
Completeaza formularul si te cautam noi