Curs Tinichigiu Carosier

Detalii Principale

  • Data de Inceput: Inscriere Continua
  • Cod N.C.: Cod COR 721303
  • Durata: 2.5 luni
  • Tarif: 1250 lei
  • Conditii: Absolventi de invatamant (minim 8 clase)

Inscriere

Va puteti inscrie la acest curs si in persoana, prezentandu-va la sediul nostru SC "GRUPUL DE FORMARE PROFESIONALA MASTER" SRL Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 246, bloc central, Etaj 2, camera 210, sectorul 6. In cazul in care alegeti sa va inscrieti online trebuie sa stiti ca pentru finalizarea inscrierii trebuie sa va prezentati in cel mult 3 zile lucratoare la sediul nostru cu actele de identitate in original, si cu avansul.

tel: 0314 379 719

mobil: 0725 683 220

email: gfp.master@radacini.ro

Acte necesare:

  • Carte Identitate (copie). La momentul inscrierii este suficient sa prezentati doar Cartea de Identitate, restul documentelor putand fi aduse ulterior.
  • Copie dupa ultimul act de studii (minim 8 clase)
  • Copie dupa certificatul de nastere
  • Document care sa ateste achitarea taxei de participare


Modalitati de plata:

Sunt doua moduri de plata disponibile:

Achitare in numerar la sediul nostru ( total sau in 4 rate cu un avans de 25%)

sau

Prin transfer bancar:

GRUPUL DE FORMARE PROFESIONALA MASTER SRL. RO 25094760; J40/1781/10.02.2009 Cont: RO12RNCB0072117504730001 BCR Sector 1

* la achitarea cursului prin transfer bancar trebuie sa ne prezentati prin email, sau la sediul nostru ordinul de plata semnat si stampilat de banca.

Descrierea ocupatiei de Tinichigiu Carosier

Adultii isi vor dezvolta abilitatile prin unitatile de competenta tehnica generala, dar fiecare calificare de la acest nivel contine si unitati de competenta specializate. Astfel, absolventul in calificarea „Vopsitor auto” trebuie sa fie capabil sa execute lucrari de vopsire a caroseriei autovehiculelor.


Competente:             

·      Organizează locul de muncă;

·      Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;

·      Aplică normele de protecție a mediului;

· Identifică cerințele clientului;

· Asigură aprovizionarea cu materiale;

· Asigură calitatea lucrărilor executate;

· Alege, utilizează și întreține sculele, dispozitivele și verificatoarele (SDV);

· Aplică cunoștințele generale de comunicare; 

· Stabilește lucrările de vopsitorie; 

· Pregătește caroseria în vederea vopsirii;

· Pregătește materialele; 

· Pregătește suprafeţele de vopsit; 

· Execută lucrările de vopsire; 

· Execută lucrările de retușare a suprafețelor vopsite; 

· Aplică tratamente speciale; 

· Folosește tehnica de calcul în lucrările de vopsitorie auto


Abilitatile dezvoltate pe perioada derularii pregatirii teoretice si a stagiilor de pregatire practica, vor aduce un aport deosebit la buna pregatire a viitorului absolvent, prin acumularea de noi informatii si deprinderi specifice meseriei.

Certificat de calificare profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale Și Persoanelor Vârstnice, prin Autoritatea Nationala pentru Calificari (CNFPA - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor). Prezentul certificat este insotit de un supliment descriptiv in care se regasesc unitatile de competenta specifice cursuluI. Certificatul eliberat in urma promovarii este recunoscut in Uniunea Europeana.