Politicile de protecție și de confidențialitate Rădăcini Grup* în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor nr. 679/2016 (GDPR) aplicabil în Uniunea Europeana.

Societățile ce fac parte din Rădăcini Grup*, denumite individual în cele ce urmează Operatorul procesează datele personale ale clienților și partenerilor de afaceri prezenți, trecuți și potențiali, ca parte a desfășurării activității economice de zi cu zi.

Operatorul procesează datele personale ale clienților și partenerilor de afaceri prezenți, trecuți și potențiali, ca parte a desfășurării activității economice de zi de zi.

Operatorul poate deține informații despre dvs, pe care ni le-ati oferit și prelucrează datele dvs. personale în concordanta cu Regulamentul General de Protecție a Datelor nr. 679/2016 (GDPR) aplicabil în Uniunea Europeana începând cu data de 25.05.2018.

Ținând cont de prevederile acestui Regulament Operatorul prelucrează datele dvs. personale, de aceea Operatorul stabilește scopul și necesitatea colectării și procesării datelor dvs. personale, procesarea datelor personale inseamnand orice operațiune manuala sau automata (când vizitați site-ul nostru spre exemplu) de preluare/colectare, înregistrare, păstrare în baza de date, adaptare, modificare, consultare, utilizare, distribuire , rectificare sau ștergere.

 1. Scopul și temeiul legal de colectare și prelucrare a datelor

Operatorul procesează datele clienților sai persoane fizice sau persoane juridice prin reprezentanții sai și ai partenerilor (furnizori, producători) pentru desfășurarea următoarelor activități:

-Obligatii legale:

 

1.colectarea datelor contractuale pe facturi, transmiterea documentelor catre autoritatile abilitate, de ex: Autoritatea Nationala pentru Calificari, Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – ISCIR)

 

2.completarea certificatelor de absolvire, certificatelor de specializare sau a diplomelor de participare

 

3.intocmirea cataloagelor de curs si a documentelor aferente sustinerii examenelor de absolvire, de ex: fisa predare lucarari scrise, foaie notare proba practica, foaie notare proba scrisa, catalog examen

 

4.emiterea procesului verbal de luare la cunostinta de materialele prelucrate si consemnate in fisa de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca

 

-Servicii clienti: de exemplu, invitații la evenimente, informații despre actualizări referitoare la programa scolara, notificări de termene pentru autorizatiile ISCIR

 

-Informații clienți: date de contact, de exemplu, pentru comunicări despre programa de curs sau data sustinerii examenului

 

-Publicitate: publicitate individualizată sau personalizată pentru oferte, produse și servicii

 

-Sondaje privind satisfacția clientilor: contactare după serviciu, de exemplu, pe tema satisfacției față de serviciile furnizate de “S.C. Grupul de Formare Profesionala Master S.R.L.”

 

-Asigurarea securitatii angajatilor si cursantilor nostri: de exemplu, monitarizam video activitatea din si in jurul service-urilor, salilor de curs si altor spatii

 

 

Vă rugăm să rețineți că Operatorul colectează și procesează doar acele informații/date personale care sunt absolut necesare a fi colectate și procesate în scopul desfășurării activității în condiții cat mai bune în scopul de a veni în întâmpinarea cerințelor clienților și a oferi servicii cât mai calitative .

Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal

Conform Regulamentului GDPR, privind prelucrarea de date de personal speciale, Operatorul nu colectează și nu prelucrează datele care se refera la: originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenenţa la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea , viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Temeiul legal al colectării este art. 6 din Regulamentul General de Protecție a Datelor nr. 679/2016 (GDPR).

 1. Categoriile de date personale pe care le colectam

- datele cu caracter personal în asociere cu datele contractuale aferente

 

- datele de identificare (nume, prenume, domiciliul, numar telefon personal, adresa de email, numar/serie document de identitate, codul numeric personal, sexul, datele bancare)

 

- copii ale urmatoarelor documente: carte de identitate/pasaport, certificate de nastere, certificat de casatorie, diplome aferente studiilor absolvite si fisa de aptitudini de la medicina muncii si/sau adeverinta medicala dupa caz - in original

 

- imagini video – sediile noastre (sala de curs, atelier, service, curte, anexe, etc.) sunt dotate cu echipamente de inregistrari video. Aceste imagini sunt stocate si pastrate pe o perioada de pana la 6 luni.

 

 1. Distribuirea datelor personale

Operatorul distribuie datele dvs. personale numai acelor categorii de angajați (împuterniciți) și colaboratori a căror activitate impune accesul la datele dvs., enumerate exemplificativ după cum urmează:

 • Serviciul IT

 • Colaboratori IT

 • Departamentul contabilitate / financiar

 • Departamentul resurse umane

 • Departamentul relații clienți și marketing

 • Departamentul juridic

 • Parteneri contractuali, inclusiv furnizori de bunuri și servicii /societăți contractate să presteze servicii pentru sau în numele nostru

 • Parteneri sau agenți implicați în livrarea produselor și serviciilor pe care le-ati comandat sau utilizat

 • Organizații partenere pe care le-am ales cu atenție pentru a vă putea contacta în legătură cu produsele și serviciile lor

 • Terțe părți pentru promoții comune cu acea terță parte. Acestea vor răspunde pentru conformarea lor cu legile aplicabile privind protecția datelor

 • O terță parte sau un organ, atunci când dezvăluirea respectivă este necesară pentru îndeplinirea oricărei legi aplicabile sau a altei cerințe legale sau de reglementare

 • Agenții de colectare a datoriilor sau alte organizații de recuperare a datoriilor

 • Agenții de aplicare a legii, organe guvernamentale, organizații de reglementare, instanțe sau alte autorități publice dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege

O lista detaliata cu partenerii se poate consulta AICI

 1. Transferul de date într-o alta țară

 • Operatorul nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal în regim propriu, ci beneficiază de sprijin de la parteneri profesionali pentru prelucrarea datelor în scopul executării unui contract și a obligațiilor ce deriva din acesta, ca de exemplu producători, diverse agenții de marketing și societăți de sondare a opiniei, în scopurile menționate în prezenta politica.

 • Partenerii sunt atent selectați și se obliga sa asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.

 1. Păstrarea datelor

Operatorul păstrează datele dumneavoastră atâta timp cat ne indica clientul prin declarația de consimțământ sau atâta timp cat acesta rămâne în contact cu noi, prin aceasta însemnând vizite cu o anumita regularitate în service-urile, showroom-urile noastre (Spre exemplu odată pe an)

Operatorul păstrează datele dumneavoastră necesare pe o durata echivalenta pana la expirarea obligațiilor (de ex, ieșirea din garanție a auto, încetare contract etc.) sau durata medie de utilizare a produsului achiziționat și conform cu termenele de arhivare restul fiind păstrate astfel:

Pe o perioada de 3 ani de la ultima dumneavoastră vizita în showroom- uri sau service-urile Operatorului

Va rugam sa rețineți ca anumite date sunt păstrate pe o perioada conforma cu legislația romana.

 1. Drepturile dvs. privind procesarea datelor personale

 1. Dreptul de a ști ce date personale va sunt procesate

 2. Dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat

 3. Dreptul de a va rectifica datele

 4. Dreptul de a fi uitat (ștergerea datelor cu caracter personal)

 5. Dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment

 6. Dreptul la restricționarea prelucrării

 7. Dreptul de a va opune prelucrării

 8. Dreptul de a nu fi evaluat pe baza unei prelucrări automate

 1. Dreptul de a ști ce date personale va sunt procesate/Dreptul de acces

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține Operatorul în legătură cu dvs., prin posta la Rădăcini Grup, B-dul Iuliu Maniu nr. 246, sector 6 București, dep. Relații Clienți – GDPR sau prin email ( gdpr@radacini-grup.ro) pentru a primi în format electronic toate datele dvs. deținute de Operator.

 1. Dreptul de a rectifica datele

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs, dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, va puteți adresa Operatorului la gdpr@radacini-grup.ro sau prin posta la Rădăcini Grup, B-dul Iuliu Maniu nr. 246, sector 6 București dep. Relații Clienți – GDPR

Nu se pot face rectificări asupra datelor privind produsele achiziționate/închiriate, valoarea facturilor, vizitele în showroom sau service sau altele care ar contraveni legilor.

 1. Dreptul de a fi uitat – de a fi șters din baza de date

Operatorul urmărește să prelucreze și să păstreze datele doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele tale cu caracter personal pe care le deținem.

În cazul în care considerați că păstrăm datele mai mult decât este necesar, puteți sa va adresați Operatorului la gdpr@radacini-grup.ro sau prin posta la Rădăcini Grup, B-dul Iuliu Maniu nr. 246, sector 6 București dep. Relații Clienți – GDPR. Dacă perioada cuprinsa în consimțământ a trecut, este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Puteți solicita ștergerea datelor personale în scris prin scrisoare sau email Operatorului la gdpr@radacini-grup.ro sau prin posta la Rădăcini Grup, B-dul Iuliu Maniu nr. 246, sector 6 București dep. Relații Clienți – GDPR. Solicitarea dumneavoastră trebuie trimisa și la producătorul produsului dvs. în cazul în care acesta a fost achiziționat de la noi (ex. Opel, Suzuki, Mazda, Citroen, Peugeot, Honda).

Acesta se va asigura ca în o luna de zile solicitarea clientului va fi îndeplinită și clientul a fost șters din toate aplicațiile. Termenul poate fi extins la 2 luni cu informarea în prealabil a clientului.

Nu se vor șterge datele personale ale clienților care au datorii către firma sau către un partener direct (ex.firma de leasing financiar).

Nu se vor șterge acele date care trebuiesc păstrate ca urmare a dispozițiilor legale (facturi, contracte etc).

 1. Dreptul de retragere a consimțământului

Aveți dreptul în orice moment sa cereți retragerea consimțământului de comunicare.

Retragerea consimțământului se va face doar în mod scris prin transmiterea cererii Operatorului la gdpr@radacini-grup.ro sau prin posta la Rădăcini Grup, B-dul Iuliu Maniu nr. 246, sector 6 București dep. Relații Clienți – GDPR.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și pe care le-ati furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveți dreptul de a cere transmiterea acestor date altui operator, dacă ele au fost prelucrate pe baza de consimțământ și prelucrarea se face prin mijloace automate

 1. Dreptul de restricționare la utilizarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a cere restricționarea prelucrării de către Operator a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazurile prevazute la art 18 din Regulament.

 1. Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a va opune prelucrării de către a datelor tale cu caracter personal în cazurile și în condițiile prevazute la art. 21 din Regulament.

 1. Dreptul de a face o reclamație

Este dreptul dumneavoastră de a face o reclamație în cazul în care considerați ca aveți dubii în ceea ce privește modul cum sunt procesate și securizate datele dumneavoastră personale. Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele cu caracter personal, va rugăm să contactați echipa noastră la gdpr@radacini-grup.ro sau prin posta la Rădăcini Grup, B-dul Iuliu Maniu nr. 246, sector 6 București dep. Relații Clienți – GDPR

Vom face toate eforturile pentru a ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

 1. Crearea de profiluri

Operatorul nu folosește de obicei datele colectate și procesate pentru întocmirea de profiluri. În unele situații va fi necesar să întocmim profiluri și segmentari în scopuri de marketing.

 1. Dreptul de a nu fi evaluat pe baza unei evaluări automate

Operatorul respecta dreptul tuturor persoanelor care ne-au încredințat datele lor personale de a nu fi evaluate în baza unei prelucrări automate.

 1. Supravegherea video

Operatorul are implementat un sistem video de supraveghere a locațiilor sale (service-uri, showroom-uri, birouri și spatiile înconjurătoare acestora) pentru a asigura siguranța personalului angajat dar și al clienților și a altor persoane aflate pe teritoriile ce aparțin grupului.

Zonele acoperite de camerele video aflate în clădirile și terenurile aparținând Operatorului sunt semnalizate în mod specific prin bannere, indicatoare specifice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video se efectuează prin intermediul sistemelor de supraveghere video care prelucrează datele cu caracter personal, respectiv imaginea și alte informații ce permit identificarea persoanelor vizate.

Scopul prelucrării datelor personale consta în: monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor și/sau bunurilor private, prevenirea și combaterea infracțiunilor, îndeplinirea obligațiilor legale și realizarea intereselor legitime. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Operator și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizata, reprezentanții legali/împuterniciții persoanei vizate, reprezentanții autorizați ai Operatorului, organele de urmărire/cercetare penala, instante judecătorești, în conformitate cu prevederile legislației interne și comunitare aplicabile activității desfășurate de către Operator. Termenul de păstrare a datelor înregistrate este conform legislației în vigoare.

Rețineți că drepturile dumneavoastră menționate mai sus sunt restricționate prin lege și este posibil să trebuiască respectate de noi doar în anumite condiții.

 1. Puncte de contact

În cazul în care doriți sa va exercitați unul sau mai multe drepturi ale dumneavoastră enumerate la punctul 6 sau doriți sa aflați mai multe informații referitoare la colectarea și procesarea și protejarea datelor dumneavoastră va rog sa contactați Operatorul prin Ofițerul de Date Personal numit conform Regulamentului GDPR

Adresa: B-dul Iuliu Maniu Nr. 246, sector 6, București, dep. Relații Clienți – GDPR

Adresa de email  gdpr@radacini-grup.ro